Photo


12 Αυγούστου 2018 - Ιερά Μονή Οσίου Ιωάννου Δαμασκηνού, Ωρωπός Αττικής - Email: gkiouz.abel@gmail.com - τηλ. 2108220542, 6978461846 (Οδός Αθανασίου Διάκου & Ξηρομέρου, Σαραντάρι Ωρωπού, Αττική)

Map

Map

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Ο Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιοβαρναβίτης (+2013) σταματάει με την προσευχή του το χρόνο όπως ο Ιησούς του Ναυή

http://faithbookorthodoxy.wordpress.com

FAITH BOOK - ORTHODOXY

Ορθοδοξία


Ο Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιοβαρναβίτης (+2013) 

σταματάει με την προσευχή του το χρόνο όπως ο Ιησούς του Ναυή

Ὁ Γέροντας Γαβριήλ ἦταν καλλιγράφος. Σώζονται γραπτά του κείμενα, τά ὁποῖα εἶναι πολύ πιό ὡραῖα ἀπ᾽ τά τυπωμένα. Ὡς φιλάγιος πού ἦταν ὁ Γέροντας καί μή ἔχοντας Ἀκολουθίες νά τιμήση διάφορους Ἀγίους ἔπαιρνε τροπάρια ἀπό ἄλλες Ἀκολουθίες καί τροποποιώντας τά συνέθετε σέ αὐτούς Ἀκολουθίες. Κάποτε ξεκίνησε νά γράφη Ἀκολουθίες γιά τούς Ἁγίους τῆς 28ης Σεπτεμβρίου, ὅπου συνεορτάζονται οἱ Ἅγιοι, Χαρίτων ὁ ὁμολογητής, Αὐξέντιος ὁ Ὅσιος, ὁ ἐπονομαζόμενος Ἀλαμᾶνος καί ὁ Ὅσιος Νεόφυτος, ὁ Ἔγκλειστος. Ἔφτασε, ὅμως, ἡ ἐσπέρα καί ἄρχισε νά νυκτώνη χωρίς ἡ καλλιγράφησι νά τελειώνη. Βράδιασε καί μέ τή βοήθεια μιᾶς λάμπας πετρελαίου συνέχιζε χωρίς διακοπή τήν ἐργασία του. Παρακάλεσε τότε τό Θεό νά σταματήση τό χρόνο, γιά νά προλάβη λέγοντας:

—Θεέ μου, Ἐσύ πού σταμάτησες τό χρόνο τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, γιά νά μπορέση νά ἐξέλθη νικητής, σταμάτησε καί τώρα τό χρόνο, γιά νά τιμηθοῦν αὔριο οἱ Ἅγιοί Σου!

Τότε, ὤ τοῦ θαύματος, σταμάτησε ὁ χρόνος καί ἔγραφε ἀσταμάτητα. Ταυτόχρονα ἔβλεπε ἀπ᾽ τό παράθυρο τά ἀστέρια νά βρίσκονται στό ἴδιο σημεῖο τοῦ οὐρανοῦ, χωρίς νά μετακινοῦνται, καί ἔπαιρνε θάρρος. Ὁ Κύριος τόν εἶχε ἀκούσει. Ὅταν τελείωσε τήν Ἀκολουθία, ἐργασία ἡμερῶν πολλῶν σέ λίγες ὧρες, καί εἶδε τά ἀστέρια πάλι σταθερά νά μένουν ἀκίνητα στό χρόνο, δοξολόγησε τό Θεό καί, ἀφοῦ βρῆκε χρόνο καί γιά λίγη ξεκούρασι, σηκώθηκε καί μέ μεγάλη προθυμία καί χαρά ἔψαλε τήν Ἀκολουθία τῶν τριῶν ἑορταζομένων Ἁγίων.

Πηγή:

http://paintingleaves.blogspot.com

PAINTING LEAVES

Ο Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιοβαρναβίτης της Κύπρου (+2013) έσπευσε να εξομολογήσει "πνευματικῷ τῷ τρόπῳ"


Ο Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιοβαρναβίτης της Κύπρου (+2013) 

έσπευσε να εξομολογήσει "πνευματικῷ τῷ τρόπῳ"

Σέ γυναικεῖο κοινόβιο τῆς Ἑλλάδος μόναζε πνευματική θυγατέρα τοῦ Γέροντος Γαβριήλ τοῦ Ἁγιοβαρναβίτη της Κύπρου. Αὐτός συνέχιζε τό ἔργο τῆς χειραγωγήσεως ψυχῶν στή Λευκωσία. Μία ἡμέρα ἡ μονάστρια αὐτή εἶχε τήν ἀνάγκη τοῦ Γέροντος. Τόν ἐπικαλέσθηκε λέγοντας:

—Γέροντα, τώρα, πού σέ ἔχω ἀνάγκη, ἐσύ βρίσκεσαι τόσο μακρυά. Στό πρόβλημα πού ἔχω τώρα, μόνο ἐσύ θά μποροῦσες νά μέ βοηθήσης!

Ἐξομολογήθηκε στή Γερόντισσα τήν ἐπιθυμία της καί ἐκείνη τήν παραμύθησε, ὅσο μποροῦσε, λέγοντας ὅτι εἶναι ἀδύνατο νά καλέσουν τό Γέροντα ἀπ᾽ τήν Κύπρο. Δέν ἦταν μόνο, ὅτι δέν γνώριζαν ἄν ὁ Γέροντας μποροῦσε νά ταξιδέψη, ἀλλά καί γιά τό Μοναστήρι ἦταν μία δαπάνη σημαντική καί ἀπαιτοῦσε καί χρόνο.

Ὁ Γέροντας ἔλαβε τό μήνυμα τῆς ἐπιθυμίας τῆς πνευματικῆς του θυγατρός “πνευματικῷ τῷ τρόπῷ” ἀπ᾽ τούς Ἁγ. Ἀγγέλους, μέ τούς ὁποίους εἶχε ἰδιαίτερη συνεργασία, καί αὐτοί θαυμαστῶς τόν μετέφεραν στό ἑλλαδικό κοινόβιο. Παρουσιάσθηκε καί ἐξομολόγησε τή μονάστρια, πού τόν κάλεσε στήν προσευχή της, μέ τή γνώριμη, πατρική στοργή του. Ἐκείνη ἀλαφρωμένη ἔσπευσε στή Γεροντίσσα, νά τήν εὐχαριστήση, γιατί προθυμοποιήθηκε νά τόν καλέση καί μάλιστα τόσο γρήγορα. Ἡ Γερόντισσα ἐξεπλάγη, ὅταν ἄκουσε ἀπ᾽ τά χείλη τῆς μονάστριας ὅτι ἐξομολογήθηκε στό Γέροντα, γιατί δέν εἶχε κάνει καμμία κίνησι, γιά νά τόν καλέση στό Μοναστήρι. Τοῦ τηλεφώνησε τότε ἐνώπιον τῆς μονάστριας καί διαπίστωσε ὅτι βρισκόταν στό κελλί του τήν ὥρα πού ἡ μονάστρια ὁμολογοῦσε  ὅτι ἐξομολογήθηκε καί τοῦ τό ἀνέφερε, γιά νά λάβη τήν ἀπάντηση:

—Πῶς ἦταν δυνατόν νά ἀρνηθῶ νά βοηθήσω μία ψυχή, πού μέ ζήτησε μέ ἐπιμονή καί σωτήρια ἐπιθυμία;

Πηγή:

http://anatoliki-orthodoksi-ekklisia.blogspot.com

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χωροχρόνου στάση - Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιοβαρναβίτης της Κύπρου (+2013)


HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXY

Ο Ουρανός στη Γη - Ορθοδοξία


Χωροχρόνου στάση

Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιοβαρναβίτης της Κύπρου (+2013)

Μία ἡμέρα ὁ Γέροντας Γαβριήλ ὁ Ἁγιοβαρναβίτης τῆς Κύπρου ὑπέφερε πολύ. Οἱ πόνοι του ἦταν ἀνυπόφοροι, ἀλλά ἔκανε ὑπομονή και προσευχή. Ἔτυχε ἐκεῖνες τίς ἡμέρες νά χαλάση καί τό χειροκίνητο τηλέφωνο πού εἶχε τό Μοναστήρι, στό ὁποῖο σημειωτέον δέν ὑπῆρχε αὐτοκίνητο. Ὅσο ἡ νύκτα ἔριχνε τό βαρύ της πέπλο, τόσο οἱ πόνοι τοῦ Γέροντος μεγάλωναν. Οἱ ἀδελφές μετά τό ἀπόδειπνο ἀποσύρθηκαν στά κελλιά τους καί ὁ Γέροντας παρέμεινε νά κόβη βόλτες στό μικρό ἐξώστη τοῦ ἀπομονωμένου κελλιοῦ του. Ἡ προσευχή του δυνάμωνε μαζί μέ τούς πόνους του.

Κοντά στά μεσάνυκτα βλέπει κατά παράξενο τρόπο νά πλησιάζη ἕνα αὐτοκίνητο στό Μοναστήρι. Αὐτό δέν εἶχε ξανασυμβεῖ. Στήν ἀρχή φοβήθηκε μήπως εἶναι τίποτε κλέπτες ἤ κακοποιά στοιχεῖα. Τοῦ πέρασε ὅμως καί ὁ καλός λογισμός, ὅτι ὁ εὐσυμπάθητος Θεός μας θά εἶχε ἀκούσει τήν προσευχή του καί θά τοῦ ἔστελνε φύλακα Ἄγγελο, νά τόν βοηθήση. Ὅταν τό αὐτοκίνητο ἔφθασε στό Μοναστήρι, ὁ Γέροντας ζήτησε νά μάθη ποιός ἦταν καί τί γύρευε τέτοια ὥρα σ᾽ αὐτό. Διαπίστωσε ἔκπληκτος  ὅτι ἦταν ὁ Πρόδερος τῆς γειτονικῆς κοινότητος, πού εἶχε δικό του ταξί καί ἐξυπηρετοῦσε καί τό Μοναστήρι. Εἶχε ὑπ᾽ ὄψι του ὅτι δέν ὑπῆρχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία τοῦ Μοναστηριοῦ καί μία δύναμι τοῦ ἔλεγε νά πάη, νά δῆ μήπως ὑπῆρχε καμμία ἐπείγουσα ἀνάγκη. Βλέπετε, ἡ προσευχή τοῦ Γέροντος τόν εἶχε εἰδοποιήσει. Ἀνέφερε αὐτός τό πρόβλημά του καί προθυμοποιήθηκε ὁ Πρόεδρος νά τόν μεταφέρη ἄμεσα στό νοσοκομεῖο.

Στή διαδρομή ἡ κατάστασι τοῦ Γέροντος χειροτέρευε. Οἱ πόνοι δυνάμωναν καί ἡ ὑπομονή του ἐξαντλεῖτο. Ὅταν μετά ἀπό ὧρες πλησίασαν στόν Ἰσθμό τῆς Κορίνθου, ὁ Γέροντας εἶπε ἐξαντλημένος στόν ὁδηγό του:

—Μή συνεχίσεις ἄλλο, πεθαίνω!

Ὁ Πρόεδρος παρακαλετά τοῦ ἔλεγε:

—Κάνε ὑπομονή, Γέροντα σέ λίγο θά πλησιάσουμε στήν Ἀθήνα· σέ παρακαλῶ πολύ μήν ἀποκάμνεις!

Μέχρι, ὅμως, νά τελειώση τή φράσι του μπροστά στό Γέροντα πού σφάδαζε ἀπ᾽ τούς πόνους, βρέθηκε ξαφνικά στήν εἴσοδο τοῦ νοσοκομείου ΝΙΚΕ τῶν Ἱερέων, στά Πατήσια. Ἡ προσευχή τοῦ Γέροντος εἶχε σπάσει τό φράγμα τοῦ χωροχρόνου, ἀφοῦ “ὅπου βούλεται Θεός, νικᾶται φύσεως τάξις”.

Στήν εἴσοδο τοῦ νοσοκομείου, κατά θαυμαστό πάλι τρόπο περίμενε ὁ γιατρός πού γνώριζε ὁ Γέροντας. Μόλις τόν εἶδε ἔσπευσε νά τοῦ παράσχη κάθε βοήθεια, τοῦ εἶπε μάλιστα:

—Οἱ ἐφημερεύοντες γιατροί εἶναι συνήθως παθολόγοι. Ἐγώ ὡς καρδιολόγος δέν ἐφημερεύω, ἀλλά σήμερα ἐξυπηρετώνας κάποιο συνάδελφο δέχθηκα νά τόν ἀντικαταστήσω!

Ὤ τῶν θαυμάτων Σου, Κύριε! Ἀλλάζεις τίς βουλές τῶν ἀνθρώπων σύμφωνα μέ τά θεϊκά Σου σχέδια πού στοχεύουν πάντοτε στήν εὐεργεσία τῶν πλασμάτων Σου!

Ὁ Γέροντας μέ τή δύναμι τῆς προσευχῆς του καί τή θαυμαστή τοῦ Θεοῦ μας παρέμβασι σώθηκε, γιά νά προσφέρη γιά πολλά ἀκόμα χρόνια τίς ὑπηρεσίες του στήν Ἐκκλησια μας.

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ - TRUTH TARGET

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Πώς θα καταφέρουμε να μην υποφέρουμε από τη στέρηση των αγαθών αυτού του κόσμου; - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


TEXTS - ORTHODOXY

Ορθοδοξία


Πώς θα καταφέρουμε να μην υποφέρουμε 

από τη στέρηση των αγαθών αυτού του κόσμου;

Ἀναφέρει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ:

Συμβουλεύει ὁ Ἀββᾶς Ἀβραάμ: «Ἀρκεῖ νά μποῦμε στό δρόμο πρός τήν τελείωσι, ὅπως πρέπει καί ὅπως τό θέλει ὁ Χριστός. Ἀρκεῖ δηλαδή νά νεκρώσουμε ὅλες τίς κακές ἐπιθυμίες μας καί νά περικόψουμε ὅλα τά κακά θελήματά μας. Ἔτσι δέν θά ὑποφέρουμε ἀπό τή στέρησι τῶν ἀγαθῶν αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Διότι, μιά διαφορετική τοποθέτησι καί συμπεριφορά, θά ἔδινε δικαίωμα στό δαίμονα νά μᾶς ἀφανίση καί, πρός μεγάλη του εὐχαρίστησι, νά μᾶς κατασπαράξη. Ἐπιπλέον, πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι δέν κυβερνᾶμε ἐμεῖς τόν ἑαυτό μας. Καί ἄν ἔτσι πιστεύουμε καί ἐνεργοῦμε, τότε θά ἐφαρμόσουμε ἀληθινά τό παράγγελμα τοῦ Ἀποστόλου πού λέει: “Δέν ζῶ ἐγώ, ὁ παλαιός ἄνθρωπος, ἀλλά ζῆ μέσα μου ὁ Χριστός”(Γαλάτας 2, 20).

Τί ὀδυνηρό καί δυσβάσταχτο μπορεῖ νά ὑπάρξη γιά ἐκεῖνον πού ἔχει μέ ὅλη του τήν ψυχή δεχθῆ τό “ζυγό τοῦ Χριστοῦ”; Τί σκληρό μπορεῖ νά πληγώση ἐκεῖνον πού ἔχει ἑδραιωθῆ στό βάθρο τῆς ταπεινώσεως; Αὐτός, τήν ὥρα κατά τήν ὁποία δέχεται ἀπό ὅλες τίς κατευθύνσεις τά δηλητηριώδη πυρά τοῦ πειρασμοῦ, ἔχει στραμμένο τό βλέμμα τῆς ψυχῆς του στόν “ὑπέρ ἡμῶν Παθόντα Κύριο” καί χαρούμενα ἀνακράζει: “Εὐφραίνομαι μέ τίς ἀσθένειες, τίς ὕβρεις, τίς ταλαιπωρίες, τούς διωγμούς καί τίς στερήσεις, γιά χάρι τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὅταν παρουσιάζωμαι ἐξωτερικά ἀδύνατος, τότε εἶμαι δυνατός μέ τή Χάρι τοῦ Χριστοῦ”(Β´ Κορινθίους 12, 10). Μπορεῖ ἡ στέρησι τῆς περιουσίας, νά γίνεται αἰτία νά ὑποφέρη ἐκεῖνος πού αἰσθάνεται ὑπερήφανος γιά τή φτώχεια του καί πού ἔχει ἀπαρνηθῆ γιά τό Χριστό ὅλα

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

Οι Εβραίοι προτίμησαν τότε τον Βαραββά τον ληστή & όχι τον Ευεργέτη τους Ιησού... Δυστυχώς η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται


TEXTS - ORTHODOXY

Ορθοδοξία


Οι Εβραίοι προτίμησαν τότε τον 

Βαραββά τον ληστή & όχι τον Ευεργέτη τους Ιησού... 

Δυστυχώς η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται

Λέει ὁ ἀείμνηστος λαϊκός ἱεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος (+1982):

«Οἱ Εβραῖοι προτίμησαν τότε τόν Βαραββᾶ, τόν ληστή, καί ὄχι τόν Εὐεργέτη τους Ἰησοῦ... Δυστυχῶς ἡ ἴδια ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται. Καί σήμερα συντασσόμεθα μέ τό Βαραββᾶ, τό Διάβολο, τό ληστή καί φονέα τῆς ψυχῆς μας καί ὄχι μέ τό Σωτήρα μας Χριστό.

Γιατί μέ Βαραββᾶ καί ὄχι μέ Χριστό; Διότι ὁ Βαραββᾶς, ὁ Διάβολος, μᾶς τά ἐπιτρέπει ὅλα. Ὁ Χριστός λέει νά πᾶμε Ἐκκλησία, ὁ Βαραββᾶς, ὁ Διάβολος, λέει ὄχι, ἀρκεῖ νά τήν ἀκούσης ἀπό τό Ραδιόφωνο καί ἐμεῖς συντασσόμεθα μ᾽ αὐτόν.

Ὁ Χριστός λέει ἐξομολόγησι, ὁ Βαραββᾶς, ὁ Διάβολος, λέει δέν εἶναι ἐντάξει οἱ παππάδες, καί ἐμεῖς συντασσόμεθα μ᾽ αὐτόν.

Ὁ Χριστός λέει συγχωρητικότητα, ὁ Βαραββᾶς, ὁ Διάβολος, λέει ὅποιος φάει τόν ἄλλο, καί συντασσόμεθα μ᾽ αὐτόν.

Ὁ Χριστός λέει παρθενία, σωφροσύνη, ἐγκράτεια, ὁ Βαραββᾶς, ὁ Διάβολος διδάσκει πορνεία, ἀκρασία, ξεφάντωμα, καί συντασσόμεθα μ᾽ αὐτόν.

Ὁ Χριστός λέει στή γυναῖκα, ὄχι τσιτσίδωμα, ὁ Βαραββᾶς, ὁ Διάβολος, ὡς μόδα, ἐπιβάλλει τά πάντα καί ἡ γυνή συντάσσεται μέ τό Βαραββᾶ, τό ληστή αὐτόν καί φονιά τῆς ψυχῆς της καί ὄχι μέ τό Χριστό.

Ὁ Χριστός λέει στόν ἄνδρα νηστεία, ἐγκράτεια, ὄχι βλασφημία, ὄχι τσιγάρο, ὄχι χαρτί, ὄχι κρασί κλπ. καί ὁ Βαραββᾶς, ὁ Διάβολος, λέει τά τελείως ἀντίθετα, καί συντασσόμεθα μ᾽ αὐτόν.

Τί λοιπόν διαφέρουμε ἐμεῖς τῶν χριστοκτόνων Ἑβραίων ἀφοῦ καί ἐμεῖς σήμερα κράζουμε Βαραββᾶ καί ὄχι Χριστός; Βαραββᾶ, καί ὄχι Ἁγίους; Ὁ Κύριος νά μακροθυμήση καί νά ἐλεήση».

Πηγή:

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

Η Ορθοδοξία είναι Αγάπη

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Εξαιτίας της ζωής που κάνουμε οι δαίμονες έχουν εξουσία πάνω μας - Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Επίσκοπος Κριμαίας (+1961)


ΚΑΤΗΧΗΣΗ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ


Ἐξαιτίας τῆς ζωῆς πού κάνουμε 

οἱ δαίμονες ἔχουν ἐξουσία πάνω μας

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Επίσκοπος Κριμαίας (+1961):

«Ὁ Κύριος ἔστειλε τούς μαθητές του στόν κόσμο νά διώχνουν τά δαιμόνια. Ἄς βάλουμε γιά τόν ἑαυτό μας σκοπό νά διώξουμε τούς δαίμονες ἀπ᾽ τή δική μας καρδιά. Καί πρῶτα ἄς παραδεχθοῦμε μέ ταπείνωσι ὅτι ἐξαιτίας τῆς ζωῆς πού κάνουμε οἱ δαίμονες ἔχουν ἐξουσία πάνω μας. Ἄν μ᾽ αὐτή τήν ταπεινή σκέψι θ᾽ ἀρχίσουμε ἀπ᾽ τή μετάνοια καί ζητήσαμε τήν παντοδύναμη βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τότε θά λάβουμε τή χάρι Του. Καί τότε θά μπορέσουμε νά διώχνουμε τά δαιμόνια ὄχι μόνο ἀπ᾽ τή δική μας καρδιά, ἀλλά καί ἀπ᾽ τίς καρδιές τῶν συνανθρώπων μας».

Πηγή:

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Ιωάννη 5, 6 - Κήρυγμα στο Ευαγγέλιο της Κυριακής του Παραλύτου - π. Ιωάννης ΚωστώφΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (ΙΩΑΝΝΗ 5, 6)

Ιωάννη 5, 6: "Τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;"

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ιωάννη 5, 6: "Οταν τον είδε ο Ιησούς να κατάκειται, και σαν Θεός που ήτο εγνώρισε ότι πολύν καιρόν είναι άρρωστος, του λέγει· 'θέλεις να γίνης υγιής;' ".

***

Ἀρχιμ. Ἰωάννης Κωστώφ:

Στό σημερινό Εὐαγγέλιο ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, εἴδαμε τή θεραπεία τοῦ παραλύτου ἀπό τόν Κύριό μας. Ἡ πρώτη ἐνέργεια τοῦ Θεανθρώπου ἦταν ἡ καταλυτική ἐρώτησί Του πρός τόν παράλυτο: «θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Αὐτή ἀκριβῶς τήν ἐρώτησι ἀπευθύνει ἀνά τούς αἰῶνες καί στούς ἑκάστοτε αἱρετικούς, σχισματικούς καί ἁμαρτωλούς: «θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Καί μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀφίξεως τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα στήν ἁγιοτόκο Ἑλλάδα, ὅλοι οἱ Ἅγιοί της, ὡς στόματα τοῦ Λόγου, ὁ ὁποῖος ἐγένετο σάρξ, τοῦ ἀπευθύνουν τό ἐρώτημα: «θέλεις ὑγιής γενέσθαι;». Ἰωάννη Πάπα καί ἡ ἀνά τήν οἰκουμένη συντροφιά σου; Θέλεις νά παύσης νά εἶσαι παράλυτος ἀπό τήν ὑπερχιλιετῆ παραλυσία σου; Πέταξε ἀπό πάνω σου τά δεσμά της τά ὁποῖα ἐσύ λόγῳ τῶν ἁμαρτωλῶν πρωτείων καί ἀλαθήτων σου περιεβλήθης χαρούμενος σάν ἄλλη βασιλική πορφύρα, κουρέλια βρώμικα καί μολυντικά:

Πές ὅτι ἔσφαλες βαρύτατα, βροντοφωνεῖ ὁ Κύριος, μέ τό νά κηρύσσης, λές καί Ἐγώ δέν ἤξερα ἀπό ποῦ ἐκπορεύεται τό Ἅγιο Πνεῦμα καί Μέ διόρθωνες ὅτι ἐκπορεύεται καί ἐξ Ἐμοῦ. Ἐγώ σᾶς δίδαξα ὅτι παρά τοῦ Πατρός ἐκπορεύεται. Γιατί ἐσύ τό ἄλλαξες; Παράλυτος ἔγινες διότι βλασφήμησες στόν ἄλλο Παράκλητο, τό Ἅγ. Πνεῦμα Μου. Πές ἥμαρτον καί ἀπάλειψέ το ἀπ᾽ ὅλες τίς ἀκολουθίες καί τίς διδασκαλίες Σου καί μηκέτι ἁμάρτανε.

Γιατί ἐνῶ ἐγώ σᾶς εἶπα νά βαπτίζετε, δηλαδή, νά βυθίζετε τό παιδί στήν κολυμβήθρα, τό κατήργησες καί λές ἁπλῶς νά ψεκάζετε τά παιδιά λές καί εἶναι ζῶα γιά ἀπολύμανσι; Πές ἥμαρτον καί μηκέτι ἁμάρτανε.

Γιατί, ἐνῶ οἱ Ἀπόστολοι μέ ἐντολή δική Μου ἔδιναν τό χρίσμα ἀμέσως μετά τό βάπτισμα, ἐσύ τό μετέθεσες στά ἑπόμενα χρόνια τοῦ παιδιοῦ καί τοῦ στερεῖς ἔτσι τά χαρίσματα τοῦ Ἁγ. Πνεύματός Μου; Πές ἥμαρτον καί μηκέτι ἁμάρτανε.

Γιατί ἐνῶ ἐγώ κατά τό Μυστικό Δεῖπνο τόν ἔνζυμο ἄρτο μετέβαλα σέ σῶμα Μου, ἐσύ καινοτόμησες καί χρησιμοποιεῖς ἄζυμο σάν ἀναβράζοντα δισκία; Γιατί ἐνῶ Ἐγώ εἶπα Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες ἐσεῖς ἐξαιρούσατε τούς λαϊκούς ἀπό τό Αἷμα Μου;

Γιατί ἐνῶ Ἐγώ δεχόμουν ἀκόμα καί στόν κύκλο τῶν Ἀποστόλων Μου ἐγγάμους ὅπως τόν Πέτρο, ἐσύ ἔβαλες φορτία βαρέα καί δυσβάστακτα στούς ὤμους τῶν Ἱερέων μου μέ τήν ὑποχρεωτική ἀγαμία;

Γιατί προσφέρεις κάτι στήν πανάσπιλη Μητέρα Μου τό ὁποῖο δέν εἶχε; Σέ δίδαξα Ἐγώ ποτέ ὅτι δέν εἶχε τό προπατορικό ἁμάρτημα; Νά μή διδάσκης πράγματα τά ὁποῖα Ἐγώ δέν σέ δίδαξα.

Γιατί ἐνῶ ἐγώ δίδαξα ἐνώπιον ὅλων ὅτι μετά θάνατον μόνο δύο καταστάσεις ὑπάρχουν τῶν σεσωσμένων καί τῶν κολασμένων, ἐσύ κάνεις σάν ἄλλο παράρτημα στό οἰκοδόμημά Μου τό καθαρτήριο; Μήπως νομίζεις ὅτι δέν μποροῦσα νά πάρω οἰκοδομική ἄδεια ἤ ἀπό ἔλλειψι πόρων δέν θά κατόρθωνα νά τό οἰκοδομήσω ἄν τό ἤθελα; Πρόσεξε διότι ἄν συνεχίσης νά τό διδάσκης αὐτό, ὅταν κλείσης τά μάτια σου θά πᾶς κατευθείαν στό κάτω πάτωμα ἀπ᾽ ὅπου τίποτε δέν θά σέ βγάλη.

Πότε Ἐγώ ἐδίδαξα ὅτι ὅταν τά καλά ἔργα κάποιου εἶναι παραπάνω ἀπ᾽ ὅσα χρειάζονται γιά νά σωθῆ μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ἀπό σένα σάν προσφορές σέ supermarket γιά τούς ἄλλους; Μήπως δέν σέ δίδαξα στήν Π. Διαθήκη Μου ὅτι ἡ ἀρετή σας εἶναι σάν σερβιέτα ὑγείας; Μήπως δέν σᾶς εἶπα στήν ἐπί γῆς ζωή Μου ὅτι ὅταν πράξετε τἰς ἐντολές Μου θά πρέπη νά λέτε εἴμαστε ἀχρεῖοι δοῦλοι Σου; Πές ἥμαρτον καί μηκέτι ἁμάρτανε.

Λοιπόν, αὐτά βροντοφωνεῖ ὁ Κύριος στόν Πάπα καί τή συμμορία του. Αὐτά εἶναι τά δεσμά πού τόν κρατοῦν παράλυτο χίλια τόσα χρόνια τώρα. Ἀλλά ὁ παράνομος Πάπας «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι». Καί κάθεται τόσες ἑκατονταετίες παράλυτος καί ἀθεράπευτος ὄχι πλέον στήν κολυμβήθρα Βηθεσδά ἡ ὁποία θεράπευε μόνο ἕναν ἐτησίως ἀλλά στήν κολυμβήθρα τῶν «φανατικῶν καί καθυστερημένων καί σκοταδιστῶν» ὀρθοδόξων, στήν κολυμβήθρα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου, δηλαδή, ἡ ὁποία καθημερινά ἀνιστᾶ ἀπό τήν κοπρία τῶν παθῶν καί τό κρεβάτι τῆς παραλυσίας ἑκατοντάδες ἀνθρώπους ταπεινούς καί καταφρονεμένους.

Αἴ, λοιπόν, σ᾽ αὐτή τήν Ἐκκλησία, τή μόνη Ἐκκλησία, ἀνήκουμε καί τό θεωροῦμε καμάρι μας καί καύχημά μας διότι ἐκεῖ ὁ Χριστός μας ἀποκαλύπτει τό θέλημά Του τό ὁποῖο ἀποκρύπτει ἀπό σοφῶν καί συνετῶν. Καί ἄς μήν ἀπογοητευόμαστε. Ὅσοι ἐπίσημοι καί μεγάλοι κι ἄν τήν ἐπιβουλεύωνται δέν μποροῦν νά τή γκρεμίσουν, διότι ἔχει θεμελιωθῆ ἐπί τήν πέτραν, ἡ δέ πέτρα εἶναι ὁ Χριστός. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μή φύγουμε ἀπό τήν πέτρα αὐτή διότι πλέον χάνουμε τή σιγουριά τῆς σωτηρίας μας. Ὁ Θεός ἄς μᾶς ἀξιώση νά εἴμασθε πάντοτε μέ τούς ταπεινούς καί καταφρονεμένους. Ἀμήν.

Από το βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Κηρύγματα στά Εὐαγγέλια, Ἐκδόσεις Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (τηλ. 6978461846), Σταμάτα 2018

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

Ο Γάμος κατά Χριστόν είναι αδιάλυτος - π. Κ. Καλλίνικος


ORTHODOX SAINT VALENTINE

Ο Γάμος & ο Άγιος Βαλεντίνος, ένας Ορθόδοξος Άγιος


Ο Γάμος κατά Χριστόν είναι αδιάλυτος - π. Κ. Καλλίνικος

Ἔγραφε ὁ π. Κ. Καλλίνικος:

«Ὁ γάμος κατά Χριστόν εἶναι ἀδιάλυτος. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ νόμος αὐτός κάνει νά ὑποφέρουν κάποια ἄτομα, ἤ καλλίτερα ὄχι ὁ ἴδιος ὁ νόμος, ὁ ὁποῖος καθ᾽ ἑαυτόν εἶναι ἅγιος, ἀλλά οἱ ἁμαρτίες μας. Ὅμως, ἐπειδή κάποιες βάρκες συντρίβονται μέ δική τους ὑπαιτιότητα στό φάρο, δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νά σβησθῆ ὁ φάρος, ὡς φταίχτης. Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ πρέπει νά μείνη ἀειφεγγής ποδηγετώντας μας, μετά ἀπό ὅλα τά συντρίμματά μας καί ὅλες τίς πτώσεις μας, καί δείχνοντας τό ἰδεῶδες ἐκεῖνο, πρός τό ὁποῖο πρέπει νά τείνουν οἱ ἑκάστοτε νόμοι τῶν πολιτειῶν. Τό διαζύγιο μποροῦν νά τό ἐπιτρέπουν γιά κάποιες ἐξοικονομήσεις οἱ ἀνθρώπινες πολιτεῖες, ἀλλά ὁ Θεός ποτέ δέν θά τό ἐξαγνίση. Διότι οἱ μέν ἀνθρώπινες νομοθεσίες εἶναι παρόμοιες μέ τά ἐφήμερα ἐκεῖνα προτειχίσματα, πού ζητοῦν νά μπαλώσουν πρόσκαιρα τά καταρρέοντα, ὁ δέ θεῖος νόμος εἶναι οἱ ἀδιάσειστες ἀκτές τῶν βράχων, οἱ ὁποῖες χαλινώνουν τόν ὠκεανό τῶν παθῶν».

Από το Βιβλίο: Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ, Ο ΓΑΜΟΣ, Εκδόσεις Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός (2108220542), Σταμάτα 2013

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) & το ετοιμοθάνατο γατάκι


SAINT PAISIOS OF MOUNT ATHOSΟ Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994) & το ετοιμοθάνατο γατάκι 

Διηγείται Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης:

«Μου έκανε εντύπωση πώς ένας ταπεινός λογισμός κάνει αμέσως την Χάρη του Θεού να ενεργεί.

Είχε έρθει στο Καλύβι ένα ξένο γατάκι. Το καημένο, φαίνεται, κάτι είχε φάει που το πείραξε και ζητούσε βοήθεια. Χτυπιόταν από τον πόνο και πεταγόταν σαν το χταπόδι, όταν το χτυπούν… Το λυπόμουν που το έβλεπα σ’ αυτήν την κατάσταση, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. Το σταύρωνα, το ξανασταύρωνα, τίποτε!

"Βρε ταλαίπωρε, λέω τότε στον εαυτό μου, βλέπεις τα χάλια σου; Τόσα χρόνια καλόγερος, ούτε ένα γατί δεν μπορείς να βοηθήσης!". Μόλις ελεεινολόγησα τον εαυτό μου, εκεί που το γατάκι κόντευε να ψοφήση , αμέσως συνήλθε. Ήρθε κοντά μου, μου έγλειφε τα πόδια και έκανε χαρούμενο όμορφες τούμπες…

Τι δύναμη έχει η ταπείνωση! Γι’ αυτό λέει: "Εν τη ταπεινώσει ημών εμνήσθη ημών ο Κύριος".

Έχω προσέξει ότι ένας ταπεινός λογισμός κάνει τον άνθρωπο να λάμπει, να ακτινοβολεί. Όταν ο άνθρωπος παίρνει όλο το σφάλμα πάνω του, τον λούζει η Χάρις του Θεού.

Ήρθε προχτές ένας γιατρός που έχει πολλά παιδιά και μου είπε: "Πάτερ μου, έχω πολλή υπερηφάνεια και γίνεται αιτία η δική μου υπερηφάνεια να κάνουν αταξίες τα παιδιά". Και το έλεγε αυτό μπροστά στα παιδιά του και τα μάτια του ήταν βουρκωμένα , αλλά το πρόσωπό του έλαμπε!

Το ίδιο πρόσεξα προ ημερών και εδώ. Ήρθαν μερικές αδελφές να συζητήσουμε. Είπαμε διάφορα˙ αναγκάστηκα να τις μαλώσω πολύ. Μία από αυτές δεν βοηθήθηκε καθόλου˙ κρύα ήρθε, κρύα έφυγε˙ μόνον εκεί πέρα έλεγε τα κουσούρια των άλλων χαρτί και καλαμάρι- βλέπεις , όποιος δεν κάνει δουλειά στον εαυτό του, έχει αυτό το... χάρισμα! Μία άλλη στρυμώχθηκε, μέχρι που έκλαψε. Ταπεινώθηκε, αλλά μετά έλαμπε το πρόσωπό της. Βλέπετε τι κάνει ένας ταπεινός λογισμός με συντριβή! Αμέσως πάνε όλα τα κουσούρια στην άκρη, τακτοποιείται ο άνθρωπος και ακτινοβολεί το πρόσωπό του˙ ενώ με έναν λογισμό υπερήφανο ή βλάσφημο σκοτεινιάζει.

Όσο ανεβάζει πνευματικά την ψυχή μας ένας πολύ ταπεινός λογισμός που θα φέρει για μια στιγμή ο άνθρωπος, δεν την ανεβάζουν χρόνια ολόκληρα αγώνες υπερφυσικοί».

Από το βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, Λόγοι Ε´

Πηγή:

http://animalsofmyheart.wordpress.com

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ & ΖΩΑ