Photo


Η έξοδος από την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας είναι στο 43ον χλμ., με κατεύθυνση προς Σκάλα Ωρωπού – Μαλακάσα (Εξοδος A5)

Ιερά Μονή Οσίου Ιωάννου Δαμασκηνού, Σαραντάρι Ωρωπού - Επικοινωνία: Email - truthtarget@gmail.com, τηλ. 2108220542, 6978461846

Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017

Ένα συμβάν από τη ζωή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς της Σερβίας (+1979) στην Αγγλία


HEAVEN ON EARTH - ORTHODOXY

Ορθοδοξία: Ο Ουρανός στη Γη


Ἕνα συμβάν ἀπό τή ζωή τοῦ

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς τῆς Σερβίας (+1979) στήν Ἀγγλία

Ἕνα χαρακτηριστικό συμβάν στήν Ἀγγλία εἶναι ἀρκετό νά μᾶς κάνη νά διαπιστώσουμε τή διαφορά μεταξύ τοῦ δυτικοῦ ἀνθρωπιστικοῦ χριστιανισμοῦ καί τοῦ ὀρθοδόξου θεανθρώπινου χριστιανισμοῦ. Ὁ νέος καί ἀσυνήθιστος, γιά τούς ἀγγλικανούς μοναχούς, τύπος π. Ἰουστίνος ἔκανε ἕνα ἀγγλικανό μοναχό νά τόν ἐκτιμήση. Ἀφοῦ αὐτός εἶδε ἀπό κοντά τήν ἀσκητική ζωή του καί ἰδιαίτερα τίς ἀδιάκοπες προσευχές του καί τά δάκρυά του, πού τόν συνόδευαν σ᾽ ὅλη τήν ἐπί γῆς ζωή του, αὐτός μιά μέρα πλησίασε εἰλικρινά τόν π. Ἰουστίνο καί τοῦ εἶπε: “Ἐγώ τώρα κατάλαβα ὅτι σέ σᾶς ἡ μετάνοια καί ἡ πίστι εἶναι κάτι τό διαφορετικό, ἀπ᾽ ὅ,τι γνωρίζουμε ἤ διδαχθήκαμε ἐμεῖς ἐδῶ στή Δύσι. Τώρα βλέπω ὅτι ἐμεῖς στή Δύσι δέν γνωρίζουμε τί σημαίνει μετάνοια”. Ὁ Ἀγγλικανός μοναχός εἶχε δίκηο. Στό μοναχό Ἰουστίνο αὐτός εἶδε κάτι, τό ὁποῖο πολύ σπάνια ἤ ἀπό παλαιά, δέν φαινόταν, δηλ. τή ζωντανή πίστι καί τή μετάνοια ὡς θεμέλιο τῆς εὐαγγελικῆς ζωῆς, πάνω ἀπ᾽ ὅλα καί ἀπό κάθε τι. Γιατί, μόνο ἔτσι καθαρίζεται καί ἀναγεννᾶται ὁ ἄνθρωπος καί σ᾽ αὐτόν συντελεῖται ἡ νέα ζωή, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι».

Ἀπό το Βιβλίο:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

Ἀντιαιρετικά Ἐφόδια

ἐκδ. Ἅγιος Ἰωάννης ο Δαμασκηνός (τηλ. 2108220542)

Σταμάτα 2013

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Επειδή έκανε τον Σταυρό του σε εστιατόριο της Αγγλίας


GREAT BRITAIN OF MY HEART

Η Ορθοδοξία στη Μ. Βρεταννία


Επειδή έκανε τον Σταυρό του σε εστιατόριο της Αγγλίας

Σέ σύναξι σέ ἱερό Ναό, εἶπε κάποιος ἐκκλησιαζόμενος στόν π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο:

«Χρειάσθηκε κάποτε ἕνας κύριος νά συνοδεύση τή σύζυγό του ἀσθενῆ στήν ᾽Αγγλία. Μετά τήν τακτοποίησί της στό νοσοκομεῖο, πῆγε σ᾽ ἕνα ἑστιατόριο νά φάη. Στό γεῦμα σάν συνειδητός Χριστιανός ἔκανε τό Σταυρό του. ῞Οταν ἦλθε ἡ ὥρα νά πληρώση, ζήτησε τόν λογαριασμό καί, πρός ἔκπληξίν του, τό γκαρσόνι τοῦ εἶπε ὅτι εἶναι ὅλα πληρωμένα.

—Πῶς;

—Νά, ἐκεῖνος ὁ κύριος τά πλήρωσε.

Τόν πλησίασε λοιπόν καί τόν ρώτησε γιατί τό ἔκανε αὐτό.

—Μέ ξέρετε;

—῎Οχι, εἶδα ὅμως ὅτι εἶσαι Χριστιανός καί αὐτό μοῦ ἀρκεῖ.

Τόν ρώτησε στή συνέχεια τό λόγο τῆς παρουσίας του στήν ᾽Αγγλία καί ὅταν ἔμαθε γιά τήν ἀσθένεια τῆς συζύγου του τοῦ ἔδωσε κι ἕνα τσέκ γιά τήν ἀντιμετώπισι τῶν ἰατρικῶν ἐξόδων!».

Πηγή:

Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

ΣΤΑΥΡΟΣ, ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΟ ΤΡΑΥΜΑ

Τό δικό μας Holywood (=Ἱερό Ξύλο)

ἐκδ. Ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

ΑΘΗΝΑ 2011

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

Σταυρός: Ιστορικά Στοιχεία - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - PAINTING LEAVES


Σταυρός: Ιστορικά Στοιχεία

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Ἰδού ἕνα ἀρχαῖο χριστιανικό πειστήριο: «Οἱ ἀνασκαφές πού ἔγιναν στό Ἡράκλειο (Ηerculaneum), τό 1939, ἔφεραν στό φῶς τό διακριτικό σημεῖο ἑνός Σταυροῦ... στόν τοῖχο τοῦ διαμερίσματος μιᾶς βίλλας πατρικίων πού προοριζόταν γιά σκλάβους. Γύρω ἀπ’ τό Σταυρό ὑπῆρχαν τά καρφιά μέ τά ὁποῖα στερεωνόταν ἡ σκηνή πού ἔκρυβε τό σύμβολο τῆς χριστιανικῆς λατρείας. Τό σπίτι αὐτό καλύφθηκε μαζί μέ ὁλόκληρη τήν πόλι ἀπ’ τή λάβα τῆς γνωστῆς ἐκρήξεως τοῦ Βεζουβίου τό 79 μ.Χ.. Εἶναι μιά ἀπόδειξι τῆς διαδόσεως τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Ἰταλία κατά τό ἔτος αὐτό»(MV, 169).

Γράφει καί ὁ Carsten Ρeter Τhiede: «Ὁ Σταυρός πού βρέθηκε στό Ηerculaneum ἦταν, πιθανότατα, μόνιμα στερεωμένος στόν τοῖχο, ὥς τή στιγμή κατά τήν ὁποία κάποιος τόν ἔβγαλε, πρίν ἀπό τήν καταστροφή [λόγῳ τοῦ ἡφαιστείου]. Ἕνα κιβώτιο, πού βρέθηκε μέσα σ᾽ ἕνα ντουλάπι, ἀκριβῶς ἀπό κάτω, δείχνει ὅτι οἱ Χριστιανοί κάτοικοι τοῦ σπιτιοῦ χρειάσθηκε νά φύγουν ἀμέσως καί πῆραν μόνο τό Σταυρό μαζί τους· δέν ἔμειναν, παρά μόνο τά σημάδια του. Ἔτσι δείχνουν τά ὁλοφάνερα σημάδια, πάνω στόν τοῖχο.

Οἱ σκεπτικιστές δοκίμασαν νά δώσουν διαφορετική ἑρμηνεία, ὑποστηρίζοντας ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν χρησιμοποιοῦσαν τό Σταυρό, ὡς σύμβολο, πρίν ἀπό τόν τέταρτο αἰῶνα· σύγχρονες ἀρχαιολογικές καί ἱστορικές ἀναλύσεις, ὅμως, ἀπέδειξαν ὅτι πρόκειται γιά αὐθεντικό Χριστιανικό Σταυρό.

Μέ δεδομένο ὅτι τό Ηerculaneum, μαζί μέ τήν Πομπηΐα καί ἄλλες πόλεις, καταστράφηκε τό 79 μ.Χ., ὁ Σταυρός πρέπει νά χρονολογῆται πρίν ἀπ᾽ αὐτό τό ἔτος. Μπορεῖ νά εἶχε τοποθετηθῆ πάνω στόν τοῖχο κατά τή διάρκεια τῆς “ἥσυχης” περιόδου, πού ἀκολούθησε τό διωγμό τοῦ Νέρωνα (64-68 μ.Χ.)»(TC, 183).

Ἀκόμα: «Πάντως, τό δωμάτιο μέ τό Σταυρό στό Ηerculaneum δέν ἦταν ἕνα ξεχωριστό κτίσμα· ἦταν, πάλι, “τό ἀνώγειο”... Ἔτσι, ἦταν δύσκολο νά φθάσουν ἐκεῖ τυχόν ἀνεπιθύμητοι συμπολίτες ἤ καταδότες.

Ἀπ᾽ ὅ,τι γνωρίζουμε —μέ βάσι τά ἱστορικά στοιχεῖα—, κάθε Χριστιανός θά μποροῦσε κάλλιστα νά ἔχη ἕνα Σταυρό στό σπίτι του. Ὁ Ἰησοῦς μίλησε γιά τό Σταυρό Του καί τόν χρησιμοποίησε σάν σύμβολο, ὁ δέ Παῦλος τόν χρησιμοποίησε ἐπίσης σάν σύμβολο στίς

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Όσο εμείς είμαστε σωστοί, τόσο η Παναγία πληροφορεί τους δικούς μας ανθρώπους και τους μαλακώνει την ψυχή - Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994)


SAINT PAISIOS OF MOUNT ATHOS

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης


Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης (+1994):

«Όσο εμείς είμαστε σωστοί, τόσο η Παναγία πληροφορεί τους δικούς μας ανθρώπους και τους μαλακώνει την ψυχή».

Πηγή:

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

ΑΓΙΟΛΟΓΙΑ

εκδ. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (2108220542 - 6978461846)

Αθήνα 2012

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Το Όργωμα των Δοκιμασιών και ο Θερισμός τους - Αποσπάσματα από το Βιβλίο του Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ


COMING HOME - ORTHODOXY

ΟρθοδοξίαΤό Ὅργωμα τῶν Δοκιμασιῶν καί ὁ Θερισμός τους

Ἀποσπάσματα ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Ἀρχιμ. Ἰωάννου Κωστώφ

http://www.truthtarget.gr

TRUTH TARGET - ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ

Ὁ Θεός ἐπεμβαίνει καί σώζει, δείχνοντας τήν παντοδυναμία Του: τό Νῶε, τό Λώτ, τούς Νινευΐτες, τή Ρούθ. Βλ. καί: «Καί εἰ μή ἐκολοβώθησαν (: λιγόστευαν) αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἄν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διά δέ τούς ἐκλεκτούς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι»(Μθ 24, 22)· «Καί καθώς προείρηκεν Ἡσαΐας, εἰ μή Κύριος Σαβαώθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα (: ἄν δέν μᾶς ἄφηνε ἀπογόνους), ὡς Σόδομα ἄν ἐγενήθημεν καί ὡς Γόμορρα ἄν ὡμοιώθημεν»(Ρμ 9, 29).

Δέν τό κάνει, ὅμως, πάντοτε. Πολλές φορές ἀφήνει τόν ἄνθρωπο νά δείξη τό αὐτεξούσιό του μέσα σέ δοκιμασίες. Καί μήν ξεχνᾶμε: Ὁ Θεός μᾶς πειράζει γιά νά στερεώση τήν πίστι μας. Ὁ διάβολος γιά νά τήν καταστρέψη.

Ἐπισημαίνει ὁ Ἅγ. Ἐφραίμ ὁ Σύρος: «Στήν παροῦσα ζωή, ὑπάρχουν δύο θλίψεις στίς ὁποῖες περιπλέκεται κάθε ἄνθρωπος πού ζῆ κάτω ἀπό τόν ἥλιο· ἡ μιά θλῖψι εἶναι σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ ἄλλη εἶναι σύμφωνη μέ τό κοσμικό φρόνημα. Καί δέν εἶναι δυνατόν νά περάση κανείς τήν παροῦσα ζωή χωρίς νά δοκιμάση τή μία ἀπ᾽ αὐτές· τή σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἤ τή σύμφωνη μέ τό κοσμικό φρόνημα. Καί ἡ θλῖψι, βέβαια, τοῦ κόσμου εἶναι βαρειά καί χωρίς μισθό, ἐνῶ ἡ θλῖψι ἡ σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ προσφέρει τήν