Photo


Η έξοδος από την Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας είναι στο 43ον χλμ., με κατεύθυνση προς Σκάλα Ωρωπού – Μαλακάσα (Εξοδος A5)

Ιερά Μονή Οσίου Ιωάννου Δαμασκηνού, Σαραντάρι Ωρωπού - Επικοινωνία: Email - truthtarget@gmail.com, τηλ. 2108220542, 6978461846

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Δεν μπορεί ποτέ να αποδειχθεί ότι έλαβε χώρα η εξέλιξη διότι αναγκαία προϋπόθεση της αποδείξεως είναι η ύπαρξη εκείνου ο οποίος αποδεικνύει - Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός

http://atheismosapantiseis.blogspot.com

ΑΘΕΪΣΜΟΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


Δεν μπορεί ποτέ να αποδειχθεί ότι έλαβε χώρα η εξέλιξη διότι αναγκαία προϋπόθεση της αποδείξεως είναι η ύπαρξη εκείνου ο οποίος αποδεικνύει

Ιωάννης Κωστώφ, Φυσικός

Δέν μπορεῖ ποτέ νά ἀποδειχθῆ ὅτι ἔλαβε χώρα ἡ ἐξέλιξι διότι ἀναγκαία προϋπόθεσι τῆς ἀποδείξεως εἶναι ἡ ὕπαρξι ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἀποδεικνύει. Ἐφόσον, ὅμως, σύμφωνα μέ τίς ἐξελικτικές ἀντιλήψεις ὁ ἄνθρωπος (ὁ ὁποῖος θά ἔπρεπε νά ἀποδείξη τό ζητούμενο) εἶναι ὁ τελευταῖος κρίκος τῆς βιοσφαιρικῆς ἁλυσίδος, αὐτό σημαίνει ὅτι δέν ἦταν παρών στά προηγούμενα στάδια καί συνεπῶς οὔτε τά παρατήρησε οὔτε τά κατέγραψε. Καί, βέβαια, τώρα πλέον δέν μπορεῖ νά τό κάνη αὐτό, διότι ἀνήκουν στό παρελθόν. Τό νά μποροῦσε νά τό κάνη —ὑποθετικά μιλοῦμε— ἰσοδυναμεῖ μέ τό νά παρακολουθοῦσε τήν ἀρχή του (σ᾽ ὁποιοδήποτε στάδιό της). Γιά νά γίνη, ὅμως, αὐτό, θά ἔπρεπε νά εἶναι προγενέστερος ἀπ᾽ αὐτήν (!), πρᾶγμα ἀπαράδεκτο λογικά.

Από το βιβλίο: Ἰωάννου Κωστώφ, Φυσικού, Συμβολή στήν Τελετή Λήξεως τῆς Θεωρίας τῆς Ἐξελίξεως, Ἐκδόσεις Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός (2108220542, 6978461846), Σταμάτα 2015

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019

Η μεταστροφή ενός φοιτητή προς το Μοναχισμό


CONVERSIONS TO ORTHODOXY

Μεταστροφές στην Ορθοδοξία


Η μεταστροφή ενός φοιτητή προς το Μοναχισμό

Διηγεῖται ὁ Ἀθανάσιος Μαρέλας ἀπ᾽ τήν Ἀλεξανδρούπολη:

«Θυμᾶμαι τήν προτροπή πού ἀπηύθυνε ἕνας ἁγιασμένος Γέροντας, ἡγουμενος μεγάλου μοναστηριοῦ τοῦ Ἁγ. Ὄρους, σ᾽ ἕνα φοιτητή σέ ὁμιλία, πού ἔγινε σέ ἀμφιθέατρο τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τή δεκαετία τοῦ 1970. Ἦταν λίγο μετά τήν πτῶσι τῆς χούντας, τήν περίοδο τῆς μεταπολιτεύσεως, μίας ἐποχῆς ἔντονα πολιτικοποιημένης καί κομματικοποιημένης.

Ὁ Γέροντας εἶχε ἐκφωνήσει μία πνευματική ὁμιλία ἐκ καρδίας, πού εἶχε καθηλώσει τούς παρευρισκομένους. Μόλις τελείωσε, ἀπόλυτη σιωπή ἐπικρατοῦσε στό πολυπληθές ἀκροατήριο (πού στήν πλειονότητα ἀποτελοῦνταν ἀπό φοιτητές). Ὁ λόγος του δέν ἦταν ὁ ξύλινος πολιτικός, ἰδεολογικός, τόν ὁποῖο ἦταν συνηθισμένοι ν᾽ ἀκοῦν. Ἦταν ἐντελῶς διαφορετικός, βιωματικός, ἀληθινός, πνευματικός καί ἐκ καρδίας. Μία κατάθεσι ψυχῆς.

Σέ λίγο ξεκίνησαν οἱ ἐρωτήσεις, ὁπότε ἕνας φοιτητής ἔκανε τήν ἑξῆς ἐρώτησι: “Γέροντα, παίζετε ποδόσφαιρο στό Ἅγ. Ὄρος;”.

Ἀμέσως ἐπικράτησε μεγάλη ἀναστάτωσι στό ἀκροατήριο. Οἱ φωνασκιές, τά χαχανητά καί τά συνθήματα πού ἀκολούθησαν ἦταν ἕνας τρόπος ἐκτονώσεως τῶν ἔντονα πολιτικοποιημένων φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι μετά τό τέλος τῆς ὁμιλίας εἶχαν περιέλθει σέ μεγάλη ἀμηχανία καί δέν ἤξεραν πῶς νά ἀντιδράσουν.

Ὁ Γέροντας παρέμεινε ἀτάραχος, γεμάτος ἠρεμία. Πῆρε τό ποτήρι μέ νερό, πού εἶχε μπροστά του, κι ἀφοῦ ἔκανε τό σταυρό του καί ἤπιε,  τούς ἔκανε νόημα νά ἡσυχάσουν. Ἡ ἀπάντησί του ἦταν:  “Ἐλθέ καί ἰδέ”, δηλαδή “Ἔλα νά δῆς”. Αὐτή ἡ ἀπάντησι τούς ἐξέπληξε ὅλους. Ἄν εἶναι σωστές οἱ πληροφορίες πού ἔχω, ὁ ἐρωτών πῆγε νά δῆ, καί σήμερα εἶναι μοναχός στό Ἅγ. Ὄρος!»

Ο Γέροντας Ιωάννης Καλαΐδης των Σερρών (+2009) και μία πρώην αιρετική γυναίκα


TEXTS - ORTHODOXY

Ορθόδοξα Κείμενα


Ο Γέροντας Ιωάννης Καλαΐδης των Σερρών (+2009) 

και μία πρώην αιρετική γυναίκα

Ἀναφέρει ἡ Ζαχαρούλα Σινάνη ἀπ᾽ τίς Σέρρες ἕνα περιστατικό ἀπ᾽ τή ζωή του π. Ἰωάννη Καλαΐδη (+2009) τοῦ αγιασμένου Γέροντα τῆς Φιλύρας (Νεοχωρίου) Σιντικής τῶν Σερρῶν:

«Κάποτε τοῦ πῆγα μία κοπέλλα πού ήθελε νά πάρη τήν εὐχή του. Δοκιμαζόταν πολύ ἡ συγκεκριμένη. Εἶχε μπλέξει μέ κάποια αἵρεσι, ὄχι ἀπό κακή πρόθεσι, ἀλλά ἀπό λανθασμένο τρόπο ἀναζητήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ὄταν ἀντιλήφθηκε ὅτι εἶναι σέ λάθος δρόμο, μετανόησε πραγματικά, ἐξομολογήθηκε, ζοῦσε κατά Θεό, ἀλλά δοκιμαζόταν πολύ ἀπό σοβαρή “ἀσθένεια γιά κάθαρσι”, ὅπως ἔλεγε ἡ ἴδια. Τήν γνώρισα μέσῳ κάποιου κοινοῦ γνωστοῦ καί τήν πῆγα στόν παπα-Γιάννη. Τή δέχθηκε μέ πολλή ἀγάπη, τή συμβούλεψε, τήν παρηγόρησε καί τῆς εἶπε πώς, γιά νά ἀνακουφισθοῦν οἱ ἀνυπόφοροι πόνοι πού εἶχε, επρεπε νά σταυρωθῆ μέ ἅγιο μύρο τῆς Παναγίας Μαλεβῆς. Μόλις  τό ἄκουσα, εἶπα:

—Παππούλη μου, πού νά τό βροῦμε τό λαδάκι τῆς Μαλεβῆς τώρα; Τῆς ἔδωσα μύρο ἀπ᾽ τό λαδάκι τῆς Παναγίας τῆς Ἄνδρου.

—Ὄχι, ἐπέμενε ὁ παπα-Γιάννης.

Μοῦ ἔκανε ἐντύπωσι αὐτό.

Ὅταν φεύγαμε, μοῦ εἶπε αὐτή ἡ πονεμένη ψυχούλα:

—Ζαχαρούλα, σέ ἅγιο ἄνθρωπο μέ ἔφερες.

—Γιατί, καλή μου;, τή ρώτησα.

—Γιατί αὐτό πού εἶπε γιά τό μύρο τῆς Μαλεβῆς ἔχει νόημα. Κάποια φορά πού πῆγα στή Παναγία Μαλεβή, μάλωσα μέ τίς μοναχές, τίς πρόσβαλλα λόγῳ τοῦ μύρου. Τό εἶδε αὐτό ὁ ὅσιος Γέροντας, καί γιά νά τό ἐξομολογηθῶ καί νά πάω νά ζητήσω συγγνώμη ἀπ᾽ τίς μοναχές, μοῦ εἶπε ὅτι πρέπει ὁπωσδήποτε νά σταυρωθῶ μέ τό μύρο.

Ἔμεινα ἔμβροντητη. Δέν μποροῦσε νά κρυφθῆ κανείς ἀπ᾽ τόν ἅγιο. Ὅπως προεῖπα, εἶχε τό χάρισμα νά βλέπη τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων».

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Πίστη και Λογική: Περί πολυτέλειας, Εκκλησίας, Θεού και σωτηρίας - Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ


TEXTS - ORTHODOXY

Ορθόδοξα Κείμενα


Πίστη και Λογική: 

Περί πολυτέλειας, Εκκλησίας, Θεού και σωτηρίας

Αρχιμ. Ιωάννης Κωστώφ

* Οι ίδιοι νέοι που κατηγορούν για πολυτέλεια την Εκκλησία, ξοδεύουν μόνο για τσιγάρα, περίπου 600 δρχ. ημερησίως και φορούν τις πανάκριβες φίρμες «τρακτερωτών» παπουτσιών των 45. 000 δρχ. Αφήνω τις βραδυνές τους εξόδους στα ταβερνάκια συνήθως, συνήθως πολλές φορές εβδομαδιαίως, όπου πληρώνουν τρεις κεφτέδες ένα χιλιάρικο, καθώς και την κατανάλωση αλκοόλ στην οποία, κατά τις στατιστικές, πρωτεύουμε πανευρωπαϊκώς! Έχουν, λοιπόν, δικαίωμα να κατηγορούν; Εξάλλου, ας μην βλέπουμε μόνο τα φανταχτερά σκεύη και άμφια, αλλά να πηγαίνουμε και σε άσυλα ανιάτων ή στέγες γερόντων τα οποία συντηρεί η Εκκλησία, να πηγαίνουμε να βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αναλίσκονται κυριολεκτικά μέσα στην Εκκλησία, χωρίς να παίρνουν θεληματικά ούτε ένα μισθό, προσφέροντας το έργο τους για την ανακούφιση του πόνου των συνανθρώπων τους…

* Ως προς τη λογική προσέγγιση του Θεού, είναι, νομίζω, ευκαιρία να αναφέρουμε το εξής: Πολλές φορές ακούμε την έκφραση: «Αυτό το καταλαβαίνω με το νου μου, αλλά δεν το ζω». Δηλαδή τον πόνο του άλλου, τη χαρά του, τα καταλαβαίνω, αλλά δεν τα ζω βαθειά. Λ.χ. λυπάται η μάνα για το θάνατο του παιδιού της, αλλά οι γείτονες μολονότι την καταλαβαίνουν, δεν πονούν το ίδιο. Δεν ταυτίζεται, λοιπόν, πάντα η λογική κατανόηση με τη βίωση. Κι αυτό, βέβαια, συμβαίνει κυρίως στις προσωπικές σχέσεις. Για αυτό ακριβώς πρέπει να μην προσεγγίζουμε λογικά τον Θεό —διότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν— αλλά να προσπαθούμε να ζούμε την επαφή μαζί Του, τηρώντας τις εντολές Του, αγαπώντας Τον και καθαριζόμενοι από τις αμαρτίες.

* Ο μακαρίτης ο Χρήστος Ανδρούτσος, ο καθηγητής της Δογματικής, έλεγε ότι η Ορθοδοξία είναι η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας— δεν είναι η μόνη οδός σωτηρίας, αλλά είναι η μόνη ασφαλής οδός. Και ο π. Ιωήλ ο Γιαννακόπουλος μας δίνει ένα εποπτικό παράδειγμα, για να κατανοήσουμε καλύτερα τη ρήση αυτή του Ανδρούτσου. Μάς λέει: Στον ανταρτοπόλεμο υπήρχε μία ασφαλής οδός που ένωνε την Καλαμάτα με την Αθήνα: εκείνη με την τεθωρακισμένη φάλαγγα. Υπήρχαν βέβαια και άλλα μονοπάτια, από τα οποία μετέβαιναν οι άνθρωποι απ' τη μια πόλη στην άλλη. Δεν ήσαν όμως ασφαλή. Έτσι ακριβώς και με την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους αλλόδοξους και ετερόθρησκους. Να τονίσουμε, όμως, ότι, αν κάποιος έχει βαπτισθεί Ορθόδοξος και γίνει εκ των υστέρων αιρετικός ή, πολύ περισσότερο, αλλόθρησκος, αυτός δεν πρόκειται επ' ουδενί να σωθεί παραμένοντας στη νέα αυτή πίστη, όσα καλά έργα κι αν κάνει. Άλλο πράγμα να είσαι Βουδδιστής ή Μουσουλμάνος και να μη γνωρίσεις το Χριστό κι άλλο πράγμα να αρνηθείς το Χριστό, για χάρη του Βούδδα ή του Σίβα ή του Αλλάχ. Αυτά, σχετικά με τη σωτηρία των άλλων.

Απο το βιβλίο:

Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Πίστη και Λογική, εκδ. Μανώλης Μελινός, Αθήνα 2002, τηλ. 2108220542 - 6978461846

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

Η Οσία Αγγελίνα του Τβορόζκωφ της Ρωσίας (+17 Μαρτίου 1880) και η μεταστροφή του συζύγου της από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία


PROTESTANTS MET ORTHODOXY

Μεταστροφές Προτεσταντών στην Ορθοδοξία


Η Οσία Αγγελίνα του Τβορόζκωφ της Ρωσίας (+17 Μαρτίου 1880) και η μεταστροφή του συζύγου της από τον Προτεσταντισμό στην Ορθοδοξία

Μία ἄλλη δοκιμασία για τήν Ἀλεξάνδρα [μετέπειτα Ὁσία Ἡγουμένη Ἀγγελίνα, Ἱδρύτρια τῆς Γυναικείας Μονῆς τῆς Ἁγ. Τριάδος, Τβορόζκωφ (+17/3/1880)] ἦταν ἡ ἀπροθυμία τοῦ συζύγου της Κάρλ Ἀντρέγεβιτς Φόν Ρόουζ νά ἀσπασθῆ τήν Ὀρθοδοξία.

Ὅλες οἱ προσπάθειες πού ἔκανε γιά νά τόν πείση, εἶχαν σάν ἀποτέλεσμα τόν ἐκνευρισμό του. Δυνάμωσε τίς προσευχές της, ἄρχισε νά νηστεύη περισσότερο καί τελικά ἀποφάσισε νά ἐγκαταλείψη τό σύζυγό της. Ὅλοι ἐκεῖνοι, ὅμως, στούς ὁποίους προσέφυγε γιά νά ζητήση πνευματική βοήθεια, ἀντιτάχθηκαν ὁμόφωνα στήν ἀπόφασί της.

Ἐμπιστευτεῖτε κι οἱ δύο τόν ἑαυτό σας κι ὅλη τή ζωή σας στό Χριστό, τό Θεό μας, καί νά εἶσθε σίγουροι πώς Εκεῖνος θά τά διευθετήση ὅλα γιά τό καλό σας, τῆς εἶπαν. Χωρίς νά ἐγκαταλείψη τούς ἀγῶνες της στήν προσευχή καί τή νηστεία, ἡ Ἀλεξάνδρα ἀφοσιώθηκε στά ἔργα ἐλέους κι εὐποιΐας.

Τελικά οἱ προσευχές κι ἡ ὑποδειγματική Χριστιανική ζωή της καρποφόρησαν. Χωρίς καμμία ἄλλη πίεσι ἀπ᾽ τήν πλευρά της, ὁ σύζυγός της ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία του νά γίνη δεκτός στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Στό βάπτισμα ἔλαβε τό ὄνομα Νικόλαος, πρός τιμήν τοῦ μεγάλου Ἁγιου, τόν ὀποῖο τιμοῦσε ἀπό τότε πού ἦταν ἀκόμα Λουθηρανός. Ἡ Ἀλεξάνδρα ἦταν εὐτυχισμένη.

Ἦταν φανερό πώς ὁ προσυλητισμός τοῦ συζύγου της προῆλθε ἀπό μία γνήσια μεταστροφή. Ἄρχισαν ἀπό τότε νά προσεύχονται καί νά κάνουν τά ἔργα τοῦ ἐλέους μαζί. Μιλώντας γιά τό μέλλον τους ὁ Νικόλαος εἶπε κάποτε στήν Ἀλεξάνδρα: “Ἄν πεθάνης πρίν ἀπό μένα, θά κτίσω ἕνα ἀντρικό μοναστήρι. Ἄν πεθάνω ἐγώ πρίν ἀπό σένα, τότε θά κτίσης ἐσύ ἕνα γυναικεῖο μοναστήρι. Μ᾽ αὐτόν τόν τρόπο θά βοηθᾶμε πάντα ὁ ἕνας τόν ἄλλο μέ τίς προσευχές μας καί δέν θά χωρισθοῦμε ποτέ”.

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Η αξία της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα (Ο´)


TEXTS ORTHODOXY

Ορθόδοξα Κείμενα


Η αξία της Μετάφρασης των Εβδομήκοντα (Ο´)

Η Μετάφραση των Ο' απετέλεσε και αποτελεί την επίσημη και αυθεντική Βίβλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και η αναμφισβήτητη θεολογική σπουδαιότητα της επιβεβαιώνεται πολλαπλά, μέσα από τη λειτουργική και εκκλησιαστική πράξη, από τον 1ο αιώνα μέχρι και σήμερα.

Τη Μετάφραση των Ο' χρησιμοποίησε ο θεμελιωτής της Χριστιανικής Πίστεως, Ιησούς Χριστός και οι μαθητές του, καθαγιάζοντας την με αυτό τον τρόπο.

Τη Μετάφραση των Ο' παρέδωσαν στις Εκκλησίες που ίδρυσαν, οι Απόστολοι.

Με τη βοήθεια της Μετάφρασης των Ο' επέστρεψαν από την ειδωλολατρία τα έθνη.
Από τη Μετάφραση των Ο' προήλθαν οι μεταφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν στις ανατολικές Εκκλησίες.

Η Μετάφραση των Ο' έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη θεία λατρεία, σε όλους τους αιώνες από την ίδρυση της Εκκλησίας.

Η Μετάφραση των Ο' επηρέασε τη θεολογική σκέψη, τη λειτουργική ζωή, την υμνογραφία και την αγιογραφία της Εκκλησίας, η οποία τη χρησιμοποίησε στο ομιλητικό, κατηχητικό και παιδαγωγικό έργο της.

Τη Μετάφραση των Ο' χρησιμοποίησαν στα συγγράμματά τους και αυτήν ερμήνευσαν οι Πατέρες της Εκκλησίας.

Τη Μετάφραση των Ο' χρησιμοποίησαν και επικύρωσαν οι τοπικές και Οικουμενικές Σύνοδοι.

Επιπλέον, σημαντική είναι η διαπίστωση ότι, η πλειονότητα των παραθέσεων της Παλαιάς Διαθήκης στην Καινή προέρχονται από τη Μετάφραση των Ο', ώστε αποτελεί τη Γραφή των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα, η επίδραση της είναι τόση ώστε να μη μπορεί να κατανοηθεί η Καινή Διαθήκη χωρίς αυτή.

Πηγή:

https://el.orthodoxwiki.org

OrthodoxWiki

Βιβλίο: Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, Πίστη και Λογική, Εκδόσεις Μανώλης Μελινός, Αθήνα 2002

http://orthodoxa-biblia.blogspot.com

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΒΙΒΛΙΑ


Αρχιμ. Ιωάννου Κωστώφ, 

Πίστη και Λογική, 

Εκδόσεις Μανώλης Μελινός, 

Αθήνα 2002, 

τηλ. 2108220542, 6978461846

Αποσπάσματα από το βιβλίο:

Μ.Μ: Ας επανέλθουμε, τώρα, στο θέμα της σχέσεως ανθρώπου- ζώων, από το οποίο σας είχα διακόψει.

π. Ι: Ναι. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι τα ζώα είναι υποχείρια του ανθρώπου για τις διάφορες ανάγκες του: ιατρικές (πειράματα για ασθένειες, για φάρμακα), διατροφικές, ενδυματολογικές κ.λ.π. Για όλες αυτές τις χρήσεις, ο άνθρωπος έχει πλήρη ευλογία από τον Κύριο.

Μ.Μ: Με την απάντησή σας τίθεται εμμέσως και το θέμα της ιστορίας της εξελίξεως…

π.Ι: Εσύ εφαρμόζεις δηλαδή το: «τώρα που βρήκαμε παπά, να θάψουμε πέντε έξι»!

Μ.Μ: Ε, τι να κάνουμε, η συζήτηση φέρνει τα θέματα! Λένε, λοιπόν, πολλοί: Κοιτάξτε. Υπάρχει μεγάλη ομοιότητα στα άκρα των πιθήκων π.χ. και του ανθρώπου. Αυτό αποδεικνύει εξέλιξη. Πως εμείς μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτή την ομοιότητα ή να την αντικρούσουμε;

π. Ι: Μα δεν αντικρούουμε την ομοιότητα, αλλά τον ισχυρισμό ότι η ομοιότητα είναι απόδειξη μεταβάσεως από το ένα είδος στο άλλο. Και πως γίνεται αυτή η αντίκρουση; Με ένα απλούστατο παράδειγμα: Υπάρχουν ορισμένα βιβλία ,τα οποία βγαίνουν και σε δεύτερη έκδοση βελτιωμένη και επηυξημένη. Είναι παράλογο να πει κάποιος ότι το δεύτερο βιβλίο είναι... αυτοεξέλιξη του πρώτου. Υπάρχει ένας νους έξω από το βιβλίο, ο οποίος το επαυξάνει, το διαφοροποιεί κ.λ.π. Δεν βγήκε το ένα βιβλίο… σωματικώς από το άλλο. Το διεμόρφωσε ο συγγραφέας, ο οποίος είναι εκτός του βιβλίου. Έφτιαξε κάτι άλλο, δηλαδή, παρόμοιο με το πρώτο. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση του ανθρώπου και των ζώων, ο Λογικός Νους, ο εκτός και των δύο, είναι ο Θεός, ο οποίος δεν θέλησε να βγάλει τον άνθρωπο από τους πιθήκους, έστω κι αν τον έπλασε όμοιο με αυτούς. Έτσι θέλησε!

Μια και θίξαμε όμως προηγουμένως το θέμα της κρεωφαγίας, ας το συνδέσουμε και με την θεωρία της Εξελίξεως. Εδώ μάλιστα εμφανίζεται ένα καταλυτικό επιχείρημα εναντίον κάποιων ανίδεων Χριστιανών, οι οποίοι είναι φίλα προσκείμενοι προς τη θεωρία αυτή, επειδή- όπως λένε- δεν συγκρούεται δήθεν με τη Βίβλο! Σύμφωνα με τη Γένεση, λοιπόν, όλα ανεξαιρέτως τα ζώα ήσαν (όπως και ο άνθρωπος) χορτοφάγα πριν από την πτώση των Πρωτοπλάστων. Έτσι λέει ο Ίδιος ο Θεός ( Γεν. α΄ 29-30 ) . Δεν υπάρχει συνεπώς προ της πτώσεως ο περίφημος, κατά τους δαρβινιστές ,αγώνας περί υπάρξεως, ο οποίος πυροδοτεί δήθεν την αλλαγή από είδος σε είδος, την εξέλιξη με άλλα λόγια. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, τόσο τα ζώα- κυνηγοί, όσο και τα ζώα-θύματα πιεζόμενα τα μεν από την πείνα τα δε από την προσπάθεια να ξεφύγουν και να σωθούν, "αναγκάζονταν" να προσαρμοσθούν σωματικώς και να εξελιχθούν. Σύμφωνα, όμως με τη Γένεση, όλο το σενάριο αυτό περί του τρόπου εμφανίσεως των ζώων καταπίπτει, εφόσον όλα τα ζώα δημιουργήθηκαν χορτοφάγα. Ταλαίπωροι όσοι Χριστιανοί υποστηρίζετε ακόμη ότι η Βίβλος δεν απορρίπτει τη θεωρία της Εξελίξεως!

* * *

Μ Μ: Πάτερ Ιωάννη, πολλοί και διάφοροι μιλούν για το «αστρικό σώμα»...

π Ι: Ε, καλά τώρα! Πολλές παραθρησκευτικές παραφυάδες μιλούν για την αστρική προβολή, για τα αστρικά σώματα˙ ότι δηλαδή μπορεί κάποιος να βγαίνει από το σώμα του και με το λεγόμενο αστρικό σώμα να πλανάται στο σύμπαν, να πηγαίνει σε άλλους πλανήτες, να κάνει τέτοια ταξίδια και μάλιστα ανέξοδα! Όλα αυτά είναι προϊόντα απίστευτης ανοησίας και συγχύσεως, αλλά όχι μόνο αυτό... Η αστρική προβολή και το αστρικό σώ­μα είναι καθαρά δαιμονικά πράγματα, είναι εμπειρίες τού Διαβόλου. Έχω την εξής περίπτωση: Ήρθε ένας νεαρός, ο οποίος πηγαίνει σε μια από τις παραπάνω οργανώσεις εδώ στην Αθήνα, σ' ένα «ταξιδιωτικό γρα­φείο», δηλαδή, αστρικών εκδρομών! Εκεί τού είχαν μά­θει —μου τα 'λεγε ο ίδιος— να κάνει επικλήσεις δαιμόνων (προφανώς αυτοί θα ήταν οι ξεναγοί!) και ταξίδια «με το αστρικό του σώμα». Αυτά τα πράγματα συνδέο­νται άμεσα στις οργανώσεις αυτές και είχε φθάσει στο σημείο να έρχονται απρόσκλητοι οι δαίμονες στο δωμά­τιο του και να τού κάνουν φασαρία και να μη μπορεί να τους διώχνει. Γι' αυτό ήρθε να ζητήσει την βοήθεια της Εκκλησίας. Ε! Με τέτοια πράγματα που κάνεις, όταν τον Διάβολο τον παίρνεις για οδηγό σου για αστρικά τα­ξίδια με αντίτιμο το χάσιμο της ψυχής σου, πως περιμέ­νεις μετά να ξεμπλέξεις μ' αυτόν; Θα σου 'ρχεται απρό­σκλητος!.. Προσοχή, λοιπόν, σ' αυτά τα πράγματα, αστρικές προβολές κ.τ.τ.. Είναι σατανικά!

* * *

Μανώλης Μελινός: Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι ο δεσμός πολλών ανθρώπων με τα άστρα. Στις συντροφιές συχνά-πυκνά ακούς: « Τι ζώδιο είσαι; » . Και δεν

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2019

Φεβρουάριος 2019: Δύο χιλιάδες Προτεστάντες και πάνω από 50 Πάστορες βαπτίζονται Ορθόδοξοι στην Ινδία


PROTESTANTS MET ORTHODOXY

Μεταστροφές Προτεσταντών στην Ορθοδοξία


Φεβρουάριος 2019:

Δύο χιλιάδες Προτεστάντες και πάνω από 50 Πάστορες 

βαπτίζονται Ορθόδοξοι στην Ινδία

Με την ευλογία του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, Ρώσοι Ορθόδοξοι κληρικοί από την Αμερική, τον Καναδά και τη Ρωσία βρίσκονται στην Ινδία και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία βαπτίσματος 2.000 Προτεσταντών στην Ορθοδοξία, συμπεριλαμβανομένων περίπου 50-100 πρώην Προτεσταντών Παστόρων. Με συνεχή κατήχηση στους ντόπιους υπολογίζεται ότι σύντομα στην Ινδία περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι θα ασπαστούν την Ορθοδοξία. Η ομάδα αποστολής διευθύνεται από τον Αμερικανό π. Αθανάσιο Kone (ROCOR) και τον πατέρα Γεώργιο Μαξιμόφ του Πατριαρχείου Μόσχας.

Πηγή:

https://journeytoorthodoxy.com

https://journeytoorthodoxy.com/2019/02/over-a-50-protestant-pastors-and-2000-others-converting-to-orthodoxy-in-india/

JOURNEY TO ORTHODOXY

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2019

Όχι με χρήματα αίματος - Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας (+1989)


HAVE FAITH - ORTHODOXY

Ορθοδοξία


Όχι με χρήματα αίματος 

Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος της Αθήνας (+1989)

Διηγεῖται ὁ Πολυνείκης Θεοδωρόπουλος γιά τόν κατά σάρκα ἀδελφό του Γέροντα Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο τῆς Ἀθήνας:

«Ἕτος 1972. Ἔχω ἐπιστρέψη ἀπ’ τήν Νότια Ἀφρική –ὅπου ἐκείνη τήν ἐποχή οἱ φυλετικές διακρίσεις κυριαρχοῦν– μετά ἀπό δύο χρόνια παραμονῆς μου ἐκεῖ. Τήν περίοδο ἐκείνη, ἔχοντας ὁλοκληρωθῆ οἱ οἰκοδομικές ἐργασίες, προχωρᾶ ἡ ἁγιογράφισι στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγ. Ἐπιφανίου σέ κτήμα τῆς οἰκογενείας μας, στό Βουρνάζι Μεσσηνίας, μέ τή φροντίδα τοῦ π. Ἐπιφανίου. Ἐρχόμενος ἀπ’ τήν Νότια Ἀφρική ἔφερα μαζί μου καί ἀρκετά χρήματα. Σκέφθηκα κι ἐγώ, ἕνα μέρος τῶν χρημάτων νά τό διαθέσω γιά τήν ἁγιογράφισι τοῦ ναϋδρίου, καί τήν ἀνωτέρω σκέψι μου τή μοιράσθηκα μέ τόν π. Ἐπιφάνιο. Ἡ ἀπάντησί του σταθερή καί κρυστάλλινη: “Ὄχι Πολυνείκη μου, ν’ ἁγιογραφήσουμε τό ἐκκλησάκι μας μέ ‘χρήματα αἵματος’ κι ἐκμεταλεύσεως” καί συνέχισε, “δέν φταῖς ἐσύ παιδάκι μου γιά τό καθεστώς πού κυβερνᾶ τή Νότια Ἀφρική, ἀλλά τά χρήματα τά ὁποῖα κέρδισες σ’ αὐτή τή χώρα προέρχονται ἀπό καταπίεσι πού ἀσκοῦν οἱ λευκοί στούς μαύρους. Στήν ἐν λόγῳ χώρα πληρώνεται ‘τό χρῶμα’ κι ὄχι ἡ ἀξία. Συγχώρεσέ με ἄν σέ πίκρανα, ἀλλά αὐτό μαρτυρεῖ ἡ συνείδησί μου”».

Από το περιοδικό: Ἐνοριακή Εὐλογία, τεῦχος 115